Profile Background Image
Felix M. Lorenzo County Commissioner Miami County, 11

Felix M. Lorenzo

Felix M. Lorenzo for County Commissioner, Miami County, 11

Location
Miami, Florida
District / Locality
Miami County, 11
County
Miami-Dade
Office
County Commissioner